Индекс | Предложете нова страница | Корекции
Пребарувај:  во: 

Бизнис и пари

Главна страница > Бизнис и пари

Под-категории:

· Банки
· Вработување
· Правни услуги

Веб страници

резултатите се подредени според: име · опис · популарност
AAG нуди консултантски услуги и финансиски совети со помош на искусни професионалци.
Американската стопанска комора во Македонија (AmCham) е стопанска интересна организација во која членуваат македонски и странски компании со американски интерест. AmCham ги застапува интересите на своите членови во Македонското деловно општество.
Систем за Електронкса Дистрибуција на берзански податоци. Советник за акционерите, инвеститорите, брокерите, менаџерите, и за оние кои почнуваат на Берзата, достапен дома, во канцеларија, на службено патување, на одмор… Бестнет е едноставен и сигурен "on line" систем за дистрибуција на берзански информации преку интернет.
Бизнис Едукативен центар е приватна институција за едукација, обуки и тренинг, основана на профитна основа, со значително вложување во материјални и човечки ресурси
Центарот за развој на нови бизниси при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (Business Start-up Centre) е центар кој ги поддржува студентите и неодамна дипломираните за започнување на нивни сопствени бизниси
Бик е портал наменет за мали, неквалификувани или нискоклавификувани инвеститори и почетници во светот на инвестициите. Целта на Бик е тие да добијат навремена, објективна и заснована на факти информација за дневните случувања на пазарот.
Британската бизнис група постои за да ги зајакне трговските врски помеѓу Велика Британија и Македонија и да делува во правец на ширење на добри деловни практики и воспоставување на индустриски стандарди.
Картички: Diners картичка во Македонија.
Инвестиции е веб страница посветена на инвестициите во поширака смисла на зборот. Тука ќе најдете информации за кредити, лизинг, одговори на разни прашања и сл.
Друштво за ревизија, консалтинг и книговодствени услуги, судски вештачења и проценки.
Бизнис портал за претприемачи и менаџери на мали и средни претпријатија и за луѓе кои бараат деловни и информации за претприемачи во Македонија.
Интернет страница на КА Групација Консалтинг(KA Group Consulting), менаџмент консалтинг претпријатие кое работи со приватен, јавен и цивилен сектор во делот на менаџмент консалтинг и развојни услуги.
Пензиско друштво на Комерцијална Банка.
Нето клиринг на мали меѓубанкарски плаќања.
Комплетни сметководтсвени услуги, даночни консултации, правни услуги и совети и сето тоа одстапно на Македонски, Англиски и Германски.
Менувачница во Скопје кај која можат да се разменат и tax return чекови.
Услуги од областа на наплата на побарувања, откуп на побарувања и финансиско советување.
Меѓународен директориум на македонски компании.
Македонска берза а.д. Скопје.
Македонска берза на хартии од вредност.
Бизнис портал
Интернет страница на ПоинтПро Консалтинг, приватна фирма за професионални услуги. Нудиме иновативен и проактивен пристап на менаџмент консалтингот, оддржлив развој и градење на капацитетите, за бизниси, владини и јавни институции и организации од граѓанскиот сектор.
Агенција за економскo-правна поддршка и процена.
Скопски саем.
Стопанска комора на Македонија.
Стопанска комора на северозападна Македонија.

сакам ова да ми биде почетна страница | индекс на македонските страници | додади страница во директориумот
портал | вести | електронска пошта | директориум | дискусиони групи | мултимедија | верзија за мобилни уреди | за нас
© 1999 - 2014 Zoran Gligorov, Zdravko Stafilov.