сподели на пинг
Macedonia Search e македонси интернет портал. Обезбедува бесплатни услуги како пребарување, директориум, електронска пошта, мултимедија, телеком, архива на знаење, време и информатор. За повеќе информации погледнете го дното на оваа страница.


Со нож и пиштол нападнале таксист за 700 денари

вторник, 30 септември 2014Dnevnik (Хроника) --Извор: Dnevnik
Објавено: вторник, 30 септември 2014
Врска: http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=412C023181932C4D91136A6B628915D1
портал | вести | електронска пошта | директориум | дискусиони групи | мултимедија | верзија за мобилни уреди | за нас
© 1999 - 2014 Zoran Gligorov, Zdravko Stafilov.