сподели на пинг
Macedonia Search e македонси интернет портал. Обезбедува бесплатни услуги како пребарување, директориум, електронска пошта, мултимедија, телеком, архива на знаење, време и информатор. За повеќе информации погледнете го дното на оваа страница.


Предлозите ќе се испраќаат до меѓународните институции

вторник, 30 септември 2014Dnevnik (Online Вести) -- Заврши 30-дневната јавна расправа за измените на највисокиот правен акт, што ги предлага Владата. На последната дебата денеска во Собранието, ставовите ги соочија експерти, граѓански активисти, пратенициИзвор: Dnevnik
Објавено: вторник, 30 септември 2014
Врска: http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=A895035FA4B8C149B896540F2B6460FB
портал | вести | електронска пошта | директориум | дискусиони групи | мултимедија | верзија за мобилни уреди | за нас
© 1999 - 2014 Zoran Gligorov, Zdravko Stafilov.